ALGEMENE VOORWAARDEN

En dan komt de tijd om de juiste keuzes te maken. Om de droom concreet vorm te geven. Goed bouwen begint bij u, de opdrachtgever. U bent de initiator en inspirator van de architect en degene die straks het gebouw gaat gebruiken.

De samenwerking tussen de opdrachtgever en de architect is intensief. Het is daarom belangrijk om de afspraken die u vervolgens met hem maakt, op duidelijke wijze vast te leggen in De Nieuwe Regeling 2011 of de consumentenregeling 2013. De  afspraken over de werkzaamheden zijn gebaseerd op de standaard taakbeschrijving. Deze documenten zijn tevens te vinden op de site van de BNA of stuur ons een mail. Het heeft de voorkeur de voorwaarden integraal toe te passen. Ze vormen immers een samenhangend geheel met de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid.

  1. Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED
  2. CR2013

Bekijk ook onze visie of portfolio.

BEPALING WERKZAAMHEDEN
Zelf bouwen bestaat vrijwel altijd uit een lang en complex proces. Dat schrikt misschien af maar dat hoeft niet. Wij kunnen u ondersteunen om uw wensen zo optimaal mogelijk te verwezenlijken. De samenwerking met een architect kent veel verschillende fasen. Misschien kunt u ons al voor het verstrekken van de opdracht een compleet programma van eisen/wensen overhandigen. Neem in het programma van eisen ook op budget; planning; kwaliteit en de werkzaamheden van de architect. Een Programma van Eisen (PvE) is een samenvatting van alle gewenste ruimten, aangevuld met de voor een gebouw noodzakelijke ruimten en voorzieningen, aangevuld met de voor elke ruimte gewenste en noodzakelijke afwerking en aangevuld met de voor elke ruimte gewenste en noodzakelijke installaties. Tevens worden de voor het gebouw geldende wettelijke eisen beschreven. Dit adviestraject (projectdefinitie) kunt u vooraf als aparte opdracht verstrekken (om daarna te kijken of u met archiview verder wilt), of opnemen als onderdeel van de hele opdracht. U kunt archiview inschakelen voor één, twee of alle fasen. Deze laatste optie heeft vaak een positieve invloed op de kwaliteit van het eindresultaat.

VERSTREKKEN (DEEL)OPDRACHT
Het is van belang dat er een schriftelijke opdracht volgens consumentenregeling of de De Nieuwe Regeling komt omdat u dan ook weet dat archiview verzekerd is. Archiview zal een offerte uitbrengen op basis van ervaringscijfers, het budget, het bestemmingsplan en het programma van eisen. De offerte is opgedeeld in een bedrag voor de werkzaamheden, een overzicht van de werkzaamheden die binnen het bedrag vallen en de fasering van de opdracht. Elke fase staat op zich en u kunt voor aanvang van de fase bepalen of u deze aan archiview gunt of niet. De opdracht is altijd een onvolledige opdracht. Een onvolledige opdracht zijn de fases tot en met de bouwvergunning DO. Dit zijn principes en principebepalingen voor de lokale overheid en geen bouwtekeningen. Daarna kunnen we kijken hoe de andere fases worden uitgevoerd.

Kijk ook naar de fases van de architect.