Architectuurvisie

Iedere opdracht wordt gezien als een unieke vraag. De architectuurvisie dient zich te verhouden tot plaats, opdrachtgever, programma van eisen en de spanning tussen massa en materiaal. In uitstraling te voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, maar in zijn architectuur een duidelijke stelling in te nemen en te vloeien in de huidige aanwezige structuur en deze te versterken. Het gebouw is een inspirerend instrument bij het vormgeven aan de uiteenlopende activiteiten geworden. Dit komt tot uiting in de inrichting, functionele opbouw van de specifieke gebieden en de materiaalkeuze in relatie tot gebruik. Met het Programma van Eisen als leidraad is de dagelijkse realiteit in beleving van het gebouw vertaald met behulp van thema’s en associaties. Het karakter in relatie tot vrijheid geeft een zintuiglijke en fysieke ervaring waarin licht in relatie tot ruimtelijkheid een belangrijke rol speelt. Hierbij moet grote aandacht worden besteed aan de overgangen, relaties, licht, de route en wijze waarop men hierop inspeelt denkend vanuit de gebruiker.

De energietransitie en duurzaamheid in zijn algemeenheid zijn belangrijke uitdagingen voor nu én de toekomst. Dat is de reden dat we kennis over biobased- en gezond- en circulair bouwen hebben opgebouwd en twee gecertificeerd passive house designers in ons team hebben. We gebruiken onze kennis om gezond-, biobased- circulair- en passief bouwen te stimuleren en passen het in onze ontwerpen toe omdat we weten dat een goed leefklimaat een comfortabel gebouw oplevert.