COPYRIGHT

Het geheel van rechtsregels waarin de rechten en verplichtingen geregeld zijn tussen auteurs en de gebruikers van hun voortbrengselen. De bedoeling van het auteursrecht is de auteur te beschermen tegen ongewenst gebruik van zijn geschriften, waarbij wordt uitgegaan van zijn geestelijk eigendomsrecht daarop. Onder het auteursrecht vallen letterkundig werk, wetenschappelijk werk, muziek, beeldende kunst en architectuur, maar ook foto’s, film, televisie, vertalingen en bewerkingen. Over het algemeen berust het auteursrecht bij de auteur of diens rechthebbenden tot 50 jaar na overlijden van de betrokkene. Auteursrecht is het recht van de auteur, de maker van een werk om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt gepubliceerd of vermenigvuldigd. Dit recht ontstaat vanzelf bij het maken van zo`n werk.

© archiview all rights reserved

Alle afbeeldingen en teksten zijn tenzij anders vermeld eigendom van archiview. Ze zijn niet rechtenvrij en mogen nooit zonder bronvermelding gebruikt worden. Wilt u de beelden gebruiken voor o.a. publicatie neem dan even contact met ons op. Wij stellen ze graag, onder voorwaarden, in hoge resolutie gratis beschikbaar. Neem dan even contact met ons op. Bij elke gedeeltelijke of volledige overname van deze teksten of afbeeldingen moet worden vermeld archiview eigenaar is van de rechten. Dit moet gebeuren op de volgende manier: [© archiview /titel project/naam architect/naam fotograaf]. Alle rechten voorbehouden.