fases stap voor stap

arrow
projectdefinitie

Het zodanig inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen en wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever. Aan de hand van deze gegevens maakt archiview een offerte.

Benodigd:
Programma van Eisen
Budget
Bestemmingsplan
Beeldkwaliteitsplan
Bestaande tekeningen

01

arrow
Budgetraming

Indien gewenst kan er, voor de controle van het budget, door een externe kostendeskundige een budgetraming gemaakt worden.

04A

arrow
Technisch ontwerp

Het doel van deze fase is het zodanig, in technische zin, uitwerken en specificeren van het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering plaats kan vinden.

Mogelijke werkzaamheden:
Technische tekeningen
Materiaalstaat
Technische omschrijving

06

arrow
Inventarisatie

In deze fase gaan we de vergunningscheck uitvoeren en kijken naar de mogelijkheden op de locatie.

Mogelijke werkzaamheden:
Programma van Eisen check
Bestemmingsplan check
Beeldkwaliteitsplan check
Vergunnings check
Archiefonderzoek
Bestaande tekeningen of maken van een pointcloud

02

arrow
vooroverleg

Het vooroverleg dient om te controleren of het ontwerp voldoet aan het bestemmings-plan en redelijke eisen van welstand.

Daarnaast kunnen we gelijk inventariseren of er extra gegevens bij de WABO moeten worden ingeleverd of dat er extra eisen aan de vergunning gesteld worden. 

04B

arrow
Prijs- en contractvorming

Het doel van deze fase is het selecteren en contracteren van een "aanbiedende partij(en)" voor de uitvoering van het project. De vorm is  afhankelijk van de contractvorm, coördinatie en het bouwteam.

07

arrow
Schetsontwerp

Het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de oplossingen io stedenbouwkundige schaal en van de hoofdvorm en hoofdindeling van de bebouwing.

Mogelijke werkzaamheden:
Situatietekening 1:1000
Massastudie
Plattegronden 1:200
Gevels (n.v.t.)
Doorsnedes ter indicatie
Globaal overzicht m2/m3
Details (n.v.t.)

03

arrow
definitief ontwerp

Het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en principedetaillering, de constructieve hoofdopzet en aard en de hoofdopzet van de installaties. 

Mogelijke werkzaamheden:
Situatietekening 1:500
Diverse tekeningen 1:100 / 200
Bepaling relevante materialen 
Principe details 1:5/10
Bouwbesluittoets
Passiefhuistoets
MPG berekening
BENG / PHPP berekening

De gegevens zijn ten behoeve van de bouwaanvraag en zijn niet geschikt voor uitvoering.

05

arrow
uitvoeringsgereed ontwerp

Het doel van deze fase is het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, als ook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.

Productietekeningen worden door toeleveranciers gemaakt.

08

Voorlopig schetsontwerp

Het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm. 

Mogelijke werkzaamheden:
Situatietekening 1:1000
3D Impressie
Plattegronden 1:200
Gevels 1:200
Doorsnedes 1:200 
Globaal overzicht m2/m3
Details schetsmatig
Passiefhuis toets

04

WABO aanvraag

Nu de opbouw van het bouwwerk helderder is kan indien gewenst, voor controle van het budget, door een externe kostendeskundige een budgetraming worden gemaakt. (05A)

Na akkoord van de opdrachtgever gaan we WABO oftewel de bouwvergunning aanvragen. (05B)

05A-B

directievoering bouwbegeleiding testen
oplevering

Het doel hiervan is het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk als directievoerder. (09A)

Bouwbegeleiding is een aparte discipline dat door derden word uitgevoerd.

Na het plaatsen van het casco vind er, indien gewenst, een test op de kwaliteit plaats. Na gereed komen van het bouwwerken testen weer opnieuw. (09B)

Als de uitkomsten goed zijn kan de daadwerkelijke oplevering plaatsvinden. (09C)

09A-B-C

Een bredere omschrijving van de taken en mogelijke werkzaamheden kan je vinden in de STB.