DUURZAAMHEIDSVISIE

archiview een andere kijk op duurzaamheid

De toekomst met het oog op duurzame inzetbaarheid!

Duurzaamheid is niet alleen de materialisering van een behoefte, maar manifesteert zich juist in de relaties tussen alle betrokkenen.

In ieder project, nieuwbouw, verbouw of renovatie, zou integrale duurzaamheid vanzelfsprekend moeten zijn. Wij werken met de thema’s gezondheid, leefbaarheid, circulair ontwerpen, energieneutraliteit / passief bouwen, biobased bouwen, aardbevingsbestendig naar een duurzame samenleving en willen hierin onze verantwoordelijkheid nemen en daaraan actief bij te dragen.

Dit is de reden dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan duurzame architectuur. We zonder winstoogmerk participeren in initiatieven, projecten en processen zoals grunneger power en het betonakkoord. Samen met het uitvoeringsteam circulair ontwerpen, waar Jack van der Palen regisseur is, hebben we het bouwwaardemodel ontwikkeld.

MATERIALISEREN EN WAARDECREATIE VAN EEN BEHOEFTE, MAAR MANIFESTEERT ZICH JUIST IN DE RELATIES TUSSEN ALLE BETROKKENEN EN GEBRUIKERS ALS UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN.