DUURZAAMHEIDSVISIE

archiview een andere kijk op duurzaamheid

De toekomst met het oog op duurzame inzetbaarheid!

Duurzaamheid is niet alleen de materialisering van een behoefte, maar manifesteert zich juist in de relaties tussen alle betrokkenen. Dat is de reden dat we het bouwwaardemodel, waar het gaat om systeemdenken en strategische beslissingen nemen, hebben omarmt. Samen met het uitvoeringsteam circulair ontwerpen, waar Jack van der Palen regisseur is, hebben we het bouwwaardemodel ontwikkeld.

In ieder project, nieuwbouw, verbouw of renovatie, zou integrale duurzaamheid vanzelfsprekend moeten zijn. Dit doen we al met passief- en gezond bouwen en ontwikkelen we nu ook met circulair ontwerpen door minimalistisch en hybride te detailleren volgens het bouwwaardesysteem denkend vanuit het knooppunt. 

Wij werken met de thema’s gezondheid, leefbaarheid, circulair ontwerpen, energieneutraliteit / passief bouwen, biobased bouwen, aardbevingsbestendig naar een duurzame samenleving en willen hierin onze verantwoordelijkheid nemen en daaraan actief bijdragen.

Dit is de reden dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan duurzame architectuur. We zonder winstoogmerk participeren in initiatieven, projecten en processen zoals grunneger power, bouwwaarde systeem en het betonakkoord. 

MATERIALISEREN EN WAARDECREATIE VAN EEN BEHOEFTE, MAAR MANIFESTEERT ZICH JUIST IN DE RELATIES TUSSEN ALLE BETROKKENEN EN GEBRUIKERS ALS UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN.