opbouw van details

gebruik de layers van stewart Brand en passief bouwen

Remontabel ontwerpen en bouwen is een belangrijk deel van circulair bouwen. Door ervoor te zorgen dat componenten, elementen en producten aan het eind van een gebruiksfase van een gebouw uit het gebouw worden gehaald, wordt de productie en gebruik van componenten en grondstoffen zeer beperkt. Voor het hergebruik van deze onderdelen is het belangrijk dat de componenten en elementen uit een gebouw worden gehaald zonder dat er waardeverlies of beschadigingen aan het component / element ontstaat. Om dit te verwezenlijken is het remontabel ontwerpen van knooppunten essentieel.

Dat betekent dat we de lagen van Stewart Brand als handvat gebruiken. Omdat passief bouwen ook een uitgangspunt van onze visie is hebben twee extra lagen toegevoegd namelijk de luchtdichte (kierdichte) laag en de thermische laag.

De belangrijkste laag voor de constructie is de dragende laag. De verbinding tussen deze lagen noemen we knooppunt.