opdrachtgever
mobaco-a
functie
modulair bouwsysteem
bouwsysteem
biocomposiet
fotograaf

sociale duurzaamheid in een nieuw bouwconcept

MOBACO-A-

Is een concept dat door de ruimtelijke opbouw dynamische en flexibele ruimtes creëert. Ruimtelijkheid in relatie tot de overgangen speelt in op het gebruik en de beleving van de bewoner. Door schakeling van de units, in open terrein of in een bestaand gebouw, ontstaan er gemeenschappelijke ruimtes en identiteit van een dorp in al haar facetten. Zonder fundering en met lichte elementen kunnen de individuele units met zelfbouwpakketten in elkaar worden gezet, een eigen identiteit gegeven, zelfvoorzienend gemaakt of koppelen tot een groepswoning. Iedere gebruiker kan zijn eigen thuis maken, veranderen en beheren met speciale interieurkasten als woonmachine.

VISIE
Iemand slaat op de vlucht. Laat zijn dierbaren achter of neemt ze met zich mee. Na aankomst in een veilig land zijn de angst, de pijn en het verdriet van een zwaar en ongewild afscheid nog enorm. Het gemis van cultuur, familie en het verkeren in grote onzekerheid over de toekomst is groot. Je bent op zoek naar geborgenheid en identiteit in de nieuwe samenleving waarin je participeert. Voor de gastorganisatie is flexibel op de huidige situatie kunnen inspelen belangrijk. De plek, tijd, hoeveelheden, en mogelijkheden zijn in het politieke landschap ongewis en een uitdaging.

Ons ontwerp speelt in op de sociale duurzaamheid, educatie en zelfwerkzaamheid. Mobaco-A- is een dynamisch flexibel concept waarbij de gebruiker (asielzoeker) op een eenvoudige manier zelf, met behulp van andere bewoners of ROC’s zijn eigen woonunit bouwt binnen de circulaire- en biobased economie (verantwoorde materialen, zonder afval en circulair). Een ‘thuis’ dat ontstaat door een zelfbouwmethodiek en het creëren van een eigen woonidentiteit door de gevelafwerking van lokale (sloop)materialen of grondstoffen en het scheppen van eigen ruimtes door middel van kastelementen. Units kunnen aan elkaar gekoppeld worden, waardoor veel verschillende gebruiksscenario’s mogelijk zijn. Tussen de gekoppelde units ontstaan gemeenschappelijke ruimtes overeenkomstig met de identiteit van een dorp met al haar faciliteiten, interacties en belevingen.

De gebruiker krijgt een compact zelfbouwpakket met instructies voor het bouwen van een individuele unit bij Nederlanders om de hoek of een groepswoning van gekoppelde individuele units op een open plek of in leegstaande kantoorpanden. Het pakket bestaat uit vouwbare constructie-elementen (exterieur), met vier kastelementen (interieur) eventueel aangevuld met keuken- of badkamerelement. De isolerende schil is opgebouwd met nanotechnologiedoeken. De gevel afgewerkt met lokale (gerecyclede) bouwmaterialen. Aan de unit wordt een installatie-object gekoppeld zodat deze zelfvoorzienend wordt. De unit is stapelbaar en tevens een de-constructief element dat met de bewoner in Nederland of naar hun thuisland kan meeverhuizen.

Naast de woonunit is het interieur een belangrijke schakel voor beleving. De enige interieurobjecten zijn kasten ontworpen als verrijdbare gebruiksvoorwerpen die op een kleine oppervlakte een dag en nachtsituatie creëren. In de kasten zijn een bed, stoelen en tafel als kastelement opgenomen. Overdag is het bed ingeklapt of kan als bank dienstdoen en kunnen stoelen en tafel uit de kast genomen en geplaatst worden. ’s-Avonds kan het omgedraaid worden en kan er een slaapkamer worden gecreëerd. Zo kunnen met de kasten individuele ruimtes (geborgenheid), cosy corners (gezellig) of grotere open ruimte (functioneel) gecreëerd worden. Een thuis voor bewoners.

© archiview  all rights reserved

  • prijswinnend ontwerp

  • dragend biocomposiet

  • flexibel, modulair en demontabel