opdrachtgever
Familie de Boer
functie
woning
bouwsysteem
traditioneel
fotograaf
Jan H. de Boer

twee volumes gesneden door de as

 Locatie
“De Streeken” is een nieuwe uitbreidingswijk in Peize. De opdrachtgever had keuze uit een saaie kavel met grote mogelijkheden of een uitdagende kavel met strikte regels (o.a. één laag met kap, garage 3 meter achter de voorgevelrooilijn). De kavel is een hoekkavel enerzijds geflankeerd door een houtwal en anderzijds door weilanden met paarden en vergezichten. In het plan is de kavel een schakel tussen twee richtingen in het plan.

Programma van Eisen
Er is veel gefilosofeerd over de architectuurvisie.
De verkenning van de (on)mogelijkheden van de kavel en zijn restricties. De randen van de mogelijkheden werden opgezocht. De sterke kernpunten van de kavel benoemd. Open maar ook gesloten ruimtes. Transparantie, flexibiliteit, licht en routing zijn thema’s voor het ontwerp. De situering zal in relatie tot de mogelijkheden zorgvuldig moeten worden gekozen.

De messcherpe snede van de landschappelijke as legt haarfijn de organisatorische structuur van de woning bloot

Ontwerp
Transparantie en openheid zijn thema’s die de basis vormen van het ontwerp. Met minimale middelen wordt een maximale ruimtelijke beleving geënsceneerd. De organische vorm van de woning geeft een grote ruimtelijkheid in de woning maar positioneert tevens het gebouw en geeft het richting. Het gebouw is oplopend naar het open gebied. De as van de woning loopt van de entree van de wijk tot in het groene gebied. De garage is zo gesitueerd dat het een schakel is in de twee richtingen van het plan.

© archiview all rights reserved