INNOVATIE

Als architect kan je eigenlijk niet om innovaties heen. Wij zijn bij vele innovaties betrokken en hebben het zelf geïnitieerd. Zo hebben we gebouwen gemaakt met scheepsbouwtechnieken. Hebben we een rol gespeeld in de energietransitie en zijn betrokken bij de ontwikkeling van dragend biocomposiet en circulaire ontwikkeling van knooppunten. Maar innovatie gaat ook over ketenintegratie dat we laten zien in het bouwwaardemodel wat we samen met uitvoeringsteam circulair ontwerpen hebben (door)ontwikkeld.

Circulaire details:
We hebben het vaak over losmaakbaarheid van componenten en verzanden vaak in het detail. Als we circulaire details maken dan moeten we het geheel overzien, bepalen wat het knooppunt en de uitdagingen zijn en hoe we dit kunnen inzetten. Het vraagt om een integrale benadering en heroriëntering waarbij, het bouwwaardemodel, de 10'R-en, Stewart Brand (S-layers), Schmidt (adaptiviteit) en passief bouwen een belangrijke rol spelen. Dat betekend ook dat de details niet op zichzelf staan. Dat is de reden dat we, voor de beste kwaliteit, elk detail in lagen opbouwen en ontleden om de koppelingen te maken in het integrale model. Zo maken we niet alleen minimalistische details maar kunnen ook materialen en grondstoffen besparen.