kwaliteitsborging

Bewoners en gebruikers van gebouwen willen kwalitatief goede gebouwen. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen. Maar deze wet is er nog niet. Archiview vind het belangrijk dat deze kwaliteit wel gehaald word. Voor passieve gebouwen is de kwaliteit essentieel wil je de waarde <15 kWh/m2 halen. Dat is ook de reden dat we na het plaatsen van het casco en na de afwerking van het gebouw gaan testen. Deze testen worden gedaan met een blowerdoortest volgens de PHPP, een rooktest en warmtebeelden. Bij de blowerdoortest testen we volgens de passief bouwen principes met 50 Pa en niet volgens bouwbesluit met 10 Pa.