passief bouwen

Passieve  gebouwen  zijn  comfortabel  en hebben  nauwelijks  verwarming  nodig,  door optimaal gebruik te maken van de zon, een compacte en goede thermische schil, kozijnen met 3-voudig glas, weinig luchtinfiltratie door goede kierdichting en een goede ventilatie met warmteterugwinning. Dit zijn ook wel de vijf  kernbeginselen  voor  een  passiefhuis. 

Het  Passiefhuis  principe  is  het  beste uitgangspunt om energieneutraal te bouwen. De  reden  is  simpel:  Wat  je  niet  verbruikt hoef  je  niet  op  te  wekken,  te  salderen  of op  te  slaan.  Een  passiefhuis  is  duurzaam, toekomstgericht  en  waardevast  met  een gezond  en  comfortabel  binnenklimaat.  De warmtevraag  is  zo  gering,  dat  een  kleine eenvoudige installatie toereikend is. Zo kan je veel besparen op installaties en nemen ook  de  onderhouds-  en  vervangingskosten aanzienlijk  af.  Een  passiefhuis  is  hierdoor op  de  lange  duur  veel  goedkoper  dan  alle andere  energieconcepten.  Passief  bouwen is  zowel  voor  nieuwbouw  als  voor  renovatie toepasbaar. Niet voor niets is het passiefhuis concept  wereldwijd  de  snelst  groeiende energieprestatie standaard! Een  van  de  vereisten  van  een  passiefhuis  is het  volgende:  de  netto  energiebehoefte voor verwarming en koeling is  ≤ 15 kWh/m2 vloeroppervlakte  per  jaar.  Om  die  norm  te halen is een ontwerp afhankelijk van oriëntatie, vorm  en  locatie.  Deze  factoren  bepalen  of de  zoninstraling  in  de  winter  optimaal  is  en of  de  zomerzon  goed  buitengehouden  kan worden. Het kan voorkomen dat de norm niet gehaald wordt, omdat de omstandigheden niet ideaal zijn.