circulair ontwerpen

Het opdrachtgeversforum in de bouw en CB’23 zeggen circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch en ecologisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.  En een circulair bouwwerk is ontworpen en uitgevoerd volgens circulaire ontwerpprincipes en/of gerealiseerd met circulaire producten, elementen en materialen.

Op zich is het niet nieuw IFD (industrieel, flexibel en demontabel bouwen) is hier al een voorloper van en de overheid heeft met het integraal ketenbeheer 30 jaar geleden al geprobeerd om de kringlopen te sluiten, duurzame energiebronnen te gebruiken, natuurlijke systemen en triple E te ontwikkelen. En toch is het moeilijk om integraal te denken en te werken terwijl dat de basis is om daadwerkelijk circulair te gaan bouwen.

Dat betekend dat willen we een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, materialen, objecten, onderdelen, componenten en elementen op verantwoorde manier worden gemaakt of samengesteld, zij hun waarde zo min mogelijk verliezen, afval word voorkomen, een optimale levensduur hebben en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Dan staat systeemdenken hierbij centraal. Circulair ontwerpen ondersteunt dit systeemdenken en is meer dan alleen recycling of het hergebruik van elementen uit de B&U bouw of infra.

Bij circulair ontwerpen voeg je waarde toe (“waardecreatie”) aan de gebruikte materialen, componenten, elementen en grondstoffen om te komen tot een bouwwerk en dat betekent dat we nu circulaire componenten moeten gaan maken. Circulair ontwerpen is, in het proces, het regisseren van elementen en het organiseren van vertrouwen, samenwerken en innoveren en verantwoordelijkheid nemen om componenten en grondstoffen terug te nemen om ze weer in te zetten voor nieuwe gebouwen.

DE BASIS VOOR CIRCULAIR ONTWERPEN IS HET BOUWWAARDENSYSTEEM WAAR HET BOUWWAARDENMODEL EEN ONDERDEEL VAN IS.